Červenec 2006

colorizace

29. července 2006 v 11:28 | VÍTÁME VÁS... |  colorizace
Před
Po

Moje první psí kolorizace

29. července 2006 v 10:47 | VÍTÁME VÁS... |  colorizace
Před
Po

Rachael Hale - psi 2

23. července 2006 v 11:29 | VÍTÁME VÁS... |  Rachael Hale - psi

Další pejsci

23. července 2006 v 11:24 | VÍTÁME VÁS... |  Pejsci

Psí život

22. července 2006 v 22:49 | VÍTÁME VÁS... |  psí příběhy
Když je život krušný, lidé v něm zkouší jako psi a mají náladu pod psa. Když něco stojí za nic, nemá to takovou hodnotu, abychom to hodili psovi.
Další ustájené spojení, vyjadřuje navalné mínění o psech: Když se něco nedaří, je to špatné jako pes, je to zktrátka pro psa. Český jazyk o psech soudí, že jsou hladoví a mlsní: říká se mít hlad jako pes, mlsný jako pes.
Když se namáháme a pracujeme do úmoru, dřeme se jako pes. Nešťastníci vedou psí život, někdy zbívají zbití a zpráskaní jako psi, a když je nejhůř zhynou bídně jako pes. Ostatně nikdo je nemá rád, ani pes po nich neštěkne, jinými slovy vzal je pes! O osobě špatné pověsti, která se stýká s kýmkoli, říkáme, že si se psy tyká.
Psa neoslovujeme moc vlídně, neboť když někdo na někoho volá na psa nebo ho vyžene jako psa, asi ho příliš v lásce nemá. Postavení psů se se ostatně moc neliší od postavení otroků: Jestliže někoho coby jeho chleboránci honíme ( do práce) jako psa, je jasné, že jej chceme poze využívat. Když chceme někoho ztrestat, záminku si najdeme snadno, neboť jak známo, kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.
Jakkoli je čeština vůči psům krutá, když je venku opravdu psí počasí, pak by člověk ani psa nevyhnal. Takový nečas bychom totiž ani psu nepřáli. Vrchol zostuzení a znehodnocení ve výroku: že by od něho pes chleba, či kůrku nevzal.
O psích schopnostech nemáme vysoké mínění: pokud o vás někdo řekne, že vám něco jde jako psovi pastva nebo, že něčemu rozumíte jako pes slabikáři, nejde o věru o žádnou pochvalu.Jestliže jste k ničemu a nic nemůžete, jste tam psa platní.Nikomu nepřeji aby měl psí hlavu.
Jediné, čeho si ceníme, je přislovečná věrnost psů : říkámě, že někdo je poslušný jako pes, pokorný či věrný jako pes. I zde je ovšem kladné hodnocení spojeno s něčím nezáviděhodným, totiž s hloupostí.
Psi mohou být nejlepším přítelem člověka, ale člověk je často nejkrutější kritik psa, navzdory jeho mnohaletému ujišťování,o náklonosti a obdivu...Člověk konstatuje zachmuřeně, že to či ono neštěstí by si nezasloužil ani pes, a každého, koho nemůže vystát, nazývá prašivým psem. Notoricky zneužívá jméno psí fenky a jejího štěněte, aby projevil své opovržení příslušníkům své rasy. Ve všem tom pohrdání a přehlížení je zvlášní zvyk závisti, podobný tomu, co psychiatři nazývají sourozeneckou rivalitou. Člověk titiž ve skrytu duše prahne po něčem, co bychom mohli nazvat psí touhou, zvláštním a intenzivním nutkáním být šťastný jako pes.
Možná ubíráme psovi jeho svobodu být plně tím, čím má být: psem. Vemte si svého pejska, když ho třeba někdy vidíte, jak se šťastně prohání po louce s výrazem absolutní radosti ve "tváři", a myslím si, že dělá to, pro co byl stvořen, obzvláště když nikdo neví, co to vlastně je.
Chudáčci pejsci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

pes ve znamení Vodnáře

22. července 2006 v 11:14 | VÍTÁME VÁS... |  psí horoskop
Pes Vodnář je mezi psy něčím zvláštním. Rád se odlišuje od ostatních a klade vysoký důraz na idividualitu. Je to pes, který rád staví svět na hlavu a pak zjišťuje, že i z této strany vypadá dobře. Pes ve znamení Vodnáře se dokáže projevovat pěkně svéhlavě, a když nechce, je velmi obtížné ho k čumukoli pohnou. Rád se nechá prosit. Když cítí, že mu lidé nechávají jeho individualitu, je schopen velkých činů. Má čilou mysl a je velmi pozorný. Jen tak mu něco neunikne. Je to aktivní pes plný života a vůči novinkám obecně má velmi pozitivní postoj. Pes ve znamení Vodnáře potřebuje psovoda, který se nechává rád inspirovat novinkami, takže ne vždy probíhá vše podle zaběhnutého vzorce.

pes ve znamení Kozoroha

22. července 2006 v 11:05 | VÍTÁME VÁS... |  psí horoskop
Pes ve znamení Kozoroha je každým coulem pes, který přišel na svět, aby tu něco dokázal. Souhlasí se svým majitelem, že práce a poslušnost patří dohromady. Tento pes miluje cílenou práci. Je důležité vyzývat ho ke hře. Jinak bychom mohli podlehnout jeho snaze plnit práci a povinosti. Má vzorový postoj k práci a s ním lze dosáhnou vysokých cílů. Je vytrvalý, odolný a houževnatý. Provází ho přirozená autonomie. Nijak zvlášť nemiluje , když ho lidé ignorují a nedbají na něj. Pokud se to stane, dokáže si postavit hlavu- a pak už nejde vůbec nic. Tento pes potřebuje korektního majitele, pro kterého je důležitá nejen práce, ale také hra.

Pes ve znamení Střelce

22. července 2006 v 10:57 | VÍTÁME VÁS... |  psí horoskop
Mimořádně přátelský pes, který rozumí svému okolí a dokáže je okouzlit ohromným optimismem. Rád navazuje kontakty a má radost ,když se může zapojit do každé činosti. Být při všem je pro něj strašně důležité. Při práci je spíš vybíravý, protože nemá výrazný smysl plnit své povinosti. Často mívá trochu pocit, že se narodil k něčemu vyššímu. Když je ale svojí věcí fascinován, dokáže se do ní pustit s ohromným elánem. Postavíme-li mu do cesty překážky, rychle ztrácí motivaci s vyjímkou případů, kdy se cíl opravdu vyplatí. Vždy je připraven si hrát. U tohoto psa trvá trochu déle , než opravdu "dospěje" a stane se rozumějším. es ve znamení Střelce potřebuje velkorysého majitele, extroverta, který vidí život velkoryse a s nadhledem.

Pes ve znamení Štíra

22. července 2006 v 10:47 | VÍTÁME VÁS... |  psí horoskop
Pes zrozený ve znamení Štíra dokáže své prostředí fascinovat. Vyzařuje z něj něco tajemného. Je to pes, který chce cítit hranice. Ale reaguje také na to, když mu je stanovíme. Často je přijímá s určitými námitkami. Jako žádný jiný pes dokáže svého majitele testovat a stavět ho přes nejrůznější výzvy. Často v tom bývají boje o moc. Ty se nesmí odehrávat v záporném slova smyslu, ale pes je nechá svému majiteli důkladně poctít. Tento pes vyžaduje intenzivní vztah s člověkem. Pokud tato součás jeho života vyhovuje, je schopen absolutní poslušnosti. Jeho majitel mu patří. Vidí-li své místo ohroženo, dokáže reagovat žárlivě. Tento pes potřebuje psovoda, který má správný poměr k moci a dokáže do práce vnést hodně disciplíny.

Pes ve znamení Vah

22. července 2006 v 10:38 | VÍTÁME VÁS... |  psí horoskop
Tento pes nikdy neví, komu by se měl snažit vyhovět. Jestli tomu, či onomu, nebo sobě samému. Tento se projevuje často jako nerozhodný a neví tak docela přesně, co vlastně chce. dokáže ocenit, když jeho majitel vždycky ví, co se teď bude dít, protože tento pes cítí velkou potřebu přizpůsobit se svému člověku a žít s ním ve shodě. To ho také žene do výkonů. Tohoto psa neučiní nic šťastnějším, než když cítí, že si ho partner cení. Budeme-li k němu chtít zachovat odstup , bude trpět a toužit po blízkém vztahu. Pes ve znamení Vah miluje harmonické prostředí a dokáže se dobře chovat. Poslušnost u něj nebývá problémem. Pes ve znamení Vah potřebuje přátelského psovoda, který mu dokáže poskytnout harmonické prostředí s vyrovnanost.

Pes ve znamení Panny

22. července 2006 v 10:30 | VÍTÁME VÁS... |  psí horoskop
Pes ve znamení Panny je pracovitý a vždy připravený pes. Nic pro něj není příliš mnoho. Neustále hladá nové úlohy, které by mohl splnit. Když se nic nenabídne, prostě něco přivleče, čím by se mohl zabývat. Že to může jeho okolí někdy zneklidňovat, je asi jasné. Pes ve znamení Panny je všechno jen ne zmatkař. Cení si řádu ve všem dění a chce mít ve všem jasno. Za těchto podmínek se může ukázat v nejlepším světle a tak jeho výkony pak jsou opravdu skvělé. Přesnost pro práci má prostě v krvi. Jeho snaha udělat vše dobře je mimořádně velká. Přitom se může přetěžovat a přemáhat tak schopnosti svého nervového systému. Potřebuje psovoda, který mu dá pocit pevného vedení a poskytne mu mnoho pohybu.

Pes ve znamení Lva

22. července 2006 v 10:20 | VÍTÁME VÁS... |  psí horoskop
To pravděpodobně všichni víte- psovi zrozenému ve znamení Lva náleží veškerá úcta, protože on je král. A i když nikdo jiný neví, on si tím je jist. Lev se rád vidí ve středu a miluje, když se všechno točí jen kolem něj. To není nic, oč by musel bojovat, to mu prostě náleží. Bojového ducha si může rozvinout tam, kde o něco jde, Koneckonců má pes ve znamení Lva nárok na to, aby byl tím nejlepším. Rád se vidí na straně vítězů a úspěchů. Stejně jako dokáže vyvinout plné nasazení, dokáže ukazovat i své flegmatické stránky. Polehávat kolem a prostě nic nedělat- když ho zrovna nic nebaví. V takových momentech jím také nijak nepohrdne. Pes ve znamení Lva potřebuje majitele, který dokáže psovi přenechat část své moci, aniž by ho nechal, aby mu skákal po hlavě.

Pes ve znamení Raka

22. července 2006 v 10:09 | VÍTÁME VÁS... |  psí horoskop
Pes ve znamení Raka se z bezpočnostních důvodů nejraději drží zásady dva kroky vpřed, jeden krok vzad, přestože ví o vlastní zranitelnosti. je to mimořádně citlivý pes a rád využívá ochrany druhých. Jestliže mu tuto ochranu odmítnete, cítí se jako na ztracené vartě. Pak se může projevovat i bojácně. Má dobré podněty. Jako citlivý pes, ale může být postižen určitou náladovostí. Pak si často stěžuje i sobě. Proto by mohl člověka snadno napadnout, že jde o komplikovaného psa. S odvážným a chápavým majitelem dokáže pes zrozený ve znamení Raka opravdu mnoho, i přes svoji citlivost- nebo právě díky ní.

pes ve znamení Blíženců

22. července 2006 v 10:00 | VÍTÁME VÁS... |  psí horoskop
Lehkonohý mezi psy. Pes narozený ve znamení Blíženců má smysl pro pestrost, rozmanitost, změny a novinky.Nic ho nazasmuší víc , než když musí stále zůstávat u starých zvyklostí. Tento pes se sice učí bez námahy, ale rád zůstává jen na povrchu. V kynologické škole ho často fascinují mnohem více ostatní psi než jeho vlastní výuka. Vidí život z nekomplikované a ležérní stránky. Pes ve znamení Blíženců je zvědavý a silně zaměřený na všechno nové. Jenže příliš často trpí nedostatkem koncentrace, protože se rychle znudí. Mnohem raději se věnuje nvinkám, a když není nic nového k dispozici, dovede sám rozpohybovat okolí. Pes ve znamení Blíženců potřebuje tolerantního majitele se spoustou nápadů.

Pes ve znamení Býka

22. července 2006 v 9:15 | VÍTÁME VÁS... |  psí horoskop
Psi narozeni ve znamení Býka stojí od přírody pevně všemi čtyřmi na zemi. Pak je pro ně samozřejmě nejduležitější svěřenou zemi dobře zabezpečit. To jim dodává stabilitu a jistotu. Pes narozený ve znamení Býka cítí potřebu plnit své úkoly spolehlivě a s pocitem povinnosti. OPatrnost pravděpodobně pili již s mateřským mlékem, ale tato vlastnost se u nich může projevovat také jako určitá nadůvěra. Všechny věci si rádi prozkoumají, vždy chtějí vědět přesně na čem jsou. Nemají příliš rádi změny, raději zůstávají u toho, nač jsou zvyklí, co dobře znají a co se osvědčilo. Pes ve znamení Býka potřebuje klidného a vyrovnaného psovoda, který ale dokáže dostat ze svého psa jeho rezervy.

Pe ve znamení Skopce

22. července 2006 v 9:03 | VÍTÁME VÁS... |  psí horoskop
Pes ve znamení Skopce rád ukazuje své aktivní a živé stránky. Je to odvážný pes a vždy je připraven přijmout jakoukoliv výzvu. Tento pes je ohnivé povahy , nemá vůbec rád, chceme-li ho omezovat v jeho svobodné vůli. Je si také zcela jist, že mu náleží určitá volnost v jednání. Pes ve znamení Skopce nikdy neváhá, může-li převzít iniciativu. Někdy pak postrádá opatrnost. Pes ve znamení Skopce není žádný bojovník. Má touhu být všude za jedničku. Tím se rozumí, že ho lákají hry a klání. Pes ve znamení Skopce potřebuje psovoda, který je schopen dobře a důsledně se prosadit, ale který ho součastně nebude moc omezovat.

Pes ve znamení Ryb

21. července 2006 v 9:26 | VÍTÁME VÁS... |  psí horoskop
Podívali jste se někdy do psích očí a doslova změkli z dobroty, která vyzařuje z oněch tůní lásky: Takové jsou oči Ryb. Oči, které máme na mysli, když vyslovujeme tu starou větu, že oči jsou okna do duše. Ryby jsou znamením služby, ani ne tak z povinosti jako spíš obětování se pro ni. Je to jen druh služby, která si neklade podmínky a vykonávána z jediného důvodu- pomoci druhému. Jestliže máte mazlíčka ve znamení Ryb, bude asi velmi jemý, "málomluvný", citlivý a celkem křehký.Tělesný a duševní stav těchto zvířat nepatří k nejodolnějším. Bývají velmi citlivá jak k problémům doma, tak k zdravotním potížím svých chlupatých tělíček. Výrazným charakteristickým rysem Ryb je neutěřitelná intuice. Možná budete jijich obrovskou citlivostí vyděšeni a přísahali byste, že jsou z jiného světa. Mazlíček Ryba bude naladěn zcela na vaši vlnu. Zdraví ryb nemusí být zrovna nejpevnější. Pamatujte si, že jsou tato zvířátka velmi křehká. Chovejte se k mazlíčkům Rybám tak jemně, jak jen můžete. Oni opravdu žijí jen pro vás, tak jim ukažte, jak mic si toho ceníte. Postarejte se o to, aby teplota v domě nebyla extrémní, aby krmení bylo lehké a křehké a aby strava byla výživná a nezatěžovala Rybí trávicí soustavu. Ryby vládnou nohám a ,proto je potřeba udržovat tlapky, drátky upravené a čisté. Pravidelně je prohlížejte a udržujte ve zdraví.

Rachael Hale - psi

19. července 2006 v 9:04 | VÍTÁME VÁS... |  Rachael Hale - psi

Plemena

15. července 2006 v 5:22 | VÍTÁME VÁS...
Poznáš jaké je to plemeno? Tyto 4 psíčci neznají svoji rasu a moc radi by ji znali, pomoc jim.
Do komentářů zapiš jméno a emailovou adresu nebo adresu tvého blogu a odpovědi, můžeš
odpovídat mnohokrát, když se spleteš napiš další komentář.
1.
2.
3.
4.

pejsci a kočičky

14. července 2006 v 15:05 | VÍTÁME VÁS...